Product
เครื่องล้างท่อน้ำ K-1500G RIDGID
RIDGID

เครื่องล้างท่อน้ำ K-1500G RIDGID


Brand : RIDGID
Category : DRAIN MAINTENANCE
Type : เครื่องมือล้างท่อ
SubType : เครื่องมือล้างท่อแบบไฟฟ้า

คุณสมบัติ

- เครื่องขนาดใหญ่ใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- ทำความสะอาดท่อได้ตั้งแต่ขนาด 2"-10"

- ใช้กับสายเคเบิ้ลล้างท่อขนาด 1.1/4" ยาวท่อนละ 15 ฟุต ใช้ล้างท่อขนาด 3"-10" ยาวถึง 300 ฟุต

- ควบคุมการหมุนของสายเคเบิ้ลด้วยเครื่องยนต์ขนาด 6 แรงม้า หมุนด้วยความเร็ว 333, 425 และ 500 รอบต่อนาที และหมุนกลับด้วยความเร็ว 250 รอบต่อนาที

อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับเครื่องล้างท่อ รุ่น K-1500G With C-14 Cable

- เครื่องล้างท่อ Model No.K-1500G

- สายเคเบิ้ล No.C-14 Heavy-Duty Wind ขนาด 1.1/4"x15 ฟุต  จำนวน 10 เส้น

- ที่เก็บสายเคเบิ้ล No.A-8 Cable Carrier ขนาด 60 ฟุต  จำนวน 3 อัน

- สายยางกันสะบัดต่อท้ายเครื่อง No.A-34-12 Rear Guide Hose ขนาด 12 ฟุต

- กุญแจหกเหลี่ยม No.A-2864 Hex Key

- กุญแจหกเหลี่ยม No.A-3516 Hex Key

- กล่องเครื่องมือ No.A-3 Tool Box

- หัวล้างท่อ No.T-2 Heavy-Duty Straight Auger

- หัวล้างท่อ No.T-4 Heavy-Duty Funnel Auger

- หัวล้างท่อ No.T-6 Retrieving Auger

- หัวล้างท่อ No.T-8 Grease Cutter ขนาด 2.1/2"

- หัวล้างท่อ No.T-13 Sawtooth Cutter ขนาด 2.1/2"

- หัวล้างท่อ No.T-50 Sharktooth Cutter (Three Blade) ขนาด 3"-4"5"

- กุญแจถอดสายเคเบิ้ล No.A-12 Pin Key

- ถุงมือหนังข้างซ้าย No.A-1

 

  download PDF

 

 
320,000.00
hublot replica fake rolex watches for sale

fake cartier watches The above photo by twitter provided.